1 کارآموزی پیدا شدند

ماهسان پویا

کارآموزی برنامه ریزی تولید

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: علوم مهندسی – بهینه سازی
1 سال پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
نوع دوره: حضوری

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید