4 کارآموزی پیدا شدند

دارو سازی رامو فارمین

تحقیق در عملیات و کنترل پروژه

ویژه ی دانشجویان رشته ی: علوم مهندسی
11 ساعت پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
تعریف دامنه و اهداف پروژه  پیش بینی منابع لازم برای پیش برد پروژه و مدیریت موثر منابع ارزیابی دوره ای پروژه بر اساس برنامه زمان بندی پیگیری و هماهنگی فعالیت های مرتبط با پروژه نوع...
راهکار هوشمند امن

ارزیابی امنیتی، امنیت شبکه

ویژه ی دانشجویان رشته ی: علوم مهندسی
12 ساعت پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
بررسی و اجرای حملات و تکنیک های جدید در شبکه های مایکروسافتی شناسایی سامانه های آسیب پذیر در زیرساخت شبکه و اقدام به exploit آن ها فاز یکفاز دوفاز سهارزیابی امنیتی زیرساخت های حیات...
مرکز تحقیقات دانشکده علوم مهندسی

کارآموز علوم مهندسی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: علوم مهندسی
2 روز پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
ساخت ماده دو بعدی مکسین کربید تیتانیوم- الکتروریسی مکسین با استفاده از PVA - ساخت الکترود ابرخازن- انجام تست های خازنی-ارائه گزارش جذابیت های محل کار: 1 - ورود به حوزه نانو فناوری...
پویا

برنامه نویسی با NET.

ویژه ی دانشجویان رشته ی: علوم مهندسی
2 روز پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
اتوماسیون صفحات XML جذابیت های محل کار: آموزش در حین کار نوع دوره : تلفیقی از حضوری و دورکاری

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید