1 کارآموزی پیدا شدند

کندا ایده

پردازش تصاویر ماهواره ای

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: علوم مهندسی- مخابرات
10 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
با توجه به افزایش تقاضا برای فرآورده های نفتی، مسیرهای حمل و نقل دریایی بسیار شلوغ تر شده و احتمال بروز اشتباه در استخراج و انتقال نفت افزایش می یابد. با توجه به این موضوع، نیاز به...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید