1 کارآموزی پیدا شدند

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تحلیل آماری

ویژه ی دانشجویان رشته ی: علوم پایه و کاربردی
2 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
یک کارشناس مسلط به امور تحلیل آماری جهت تهیه گزارش های آماری و مسلط به یکی از نرم افزارهای تحلیل آماری

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید