2 کارآموزی پیدا شدند

مرکز پردازش سریع پژوهشگاه دانش های بنیادی

کارآموز مرکز پردازش سریع

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: زیست فناوری- علوم کامپیوتر- معماری سیستمهای کامپیوتری- فناوری اطلاعات IT- مهندسی کامپیوتر- مهندسی کامپیوتر، نرم افزار- مهندسی کامپیوتر، سخت افزار- الگوریتم ها و محاسبات- هوش مصنوعی و رباتیک- فناوری اطلاعات سلامت- سخت افزار کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر- ارتباطات و فناوری اطلاعات- علوم مهندسی، نرم افزار- مخابرات- مهندسی برق _ سیستم‌های الکترونیک دیجیتال- مهندسی برق- مهندسی برق_الکترونیک- مهندسی برق_قدرت- مهندسی برق_کنترل- مهندسی برق_مخابرات (سیستم)- مهندسی برق_مخابرات (میدان)- مهندسی برق_هوش و رباتیک- آمار- ریاضی- ریاضیات کاربردی- فیزیک- علوم شناختی
2 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
با توجه به تعدد واحدهای اجرایی و پژوهشی در مرکز، شرح وظایف در هنگام مصاحبه اعلام خواهد شد.

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تحلیل آماری

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: آمار
10 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
یک کارشناس مسلط به امور تحلیل آماری جهت تهیه گزارش های آماری و مسلط به یکی از نرم افزارهای تحلیل آماری

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید